men's shirt

Coś mnie ciągnie do męskiej szafy. Sama do końca nie wiem co ale chyba chodzi o prostotę.

Something pulls me into the male wardrobe. I do not know what but I think the thing is in the simplicity.photo - Filip

męska koszula - second hand, płaszcz - reserved, buty - carry
men's shirt - second hand, coat - reserved, shoes - carry

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz